Tablica upamiętniająca „Wrzenie Przedborskie”

W 2012 roku na ścianie budynku ratusza w Przedborzu umieszczono tablicę upamiętniającą tzw. „Wrzenie Przedborskie” – wydarzenia, które miały miejsce w 1958 roku. Odbył się wtedy protest mieszkańców Przedborza w związku z usunięciem krzyży sal lekcyjnych szkoły, która mieściła się w tamtym czasie w budynku ratusza. O „Wrzeniu Przedborskim” pisałem tutaj. Poniżej przytaczam treść tablicy.

W tym budynku
we wrześniu 1958 roku
w Szkole Podstawowej nr 1
miał miejsce protest rodziców i uczniów
gdy po remoncie szkoły usunięto krzyże z sal lekcyjnych.
Protest zwany „Wrzeniem Przedborskim”
spacyfikowali funkcjonariusze MO i SB
a jego najbardziej aktywne uczestniczki:
Marianna Bugno, Alfreda Chmielewska i Maria Szafrańska
zostały poddane represjom.

Mieszkańcy Przedborza
i ówcześni uczniowie

Przedbórz, wrzesień 2012 r.

Wrzesień 2013 r., fot. Paweł Dudek

Wrzesień 2013 r., fot. Paweł Dudek

649 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj