„Teletopcia” pomnikiem przyrody

W dniu 29 października 2019 roku podczas sesji Rady Miasta Radomska radni jednogłośnie zadecydowali o wpisaniu na listę pomników przyrody topoli włoskiej rosnącej przy siedzibie dawnej Telekomunikacji. „Teletopcia” stałą się więc dziesiątym drzewem w Radomsku posiadającym ten status i pierwszym drzewem w mieście od ponad 20 lat, które go uzyskało. Warto zaznaczyć, że osobą, która starała się o status pomnika przyrody dla tego drzewa był dendrolog Ernest Rudnicki. Trwało to aż siedem lat! Ostateczna decyzja została podjęta przez radnych po uzyskaniu zgód i pozytywnych opinii od starostwa powiatowego w Radomsku, urzędu miasta w Radomsku oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Instytucje te uznały „Teletopcię” za okaz wyjątkowy w obrębie gatunku w skali kraju.

Ciekawostką jest fakt, że „Teletopcia” stała się pierwszą topolą włoską ze statusem pomnika przyrody w Polsce. Więcej o tym drzewie we wpisie, który napisałem już jakiś czas temu.

1296 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj