Grób rodziny Szymanków na cmentarzu w Bąkowej Górze

Na cmentarzu parafialnym w Bąkowej Górze zwraca uwagę grób rodziny Szymanków. Znajduje się on przy głównej alejce, niedaleko wejścia.

Maj 2023 r., fot. Paweł Dudek

Maj 2023 r., fot. Paweł Dudek

Grób jest dość szeroki. Górują nad nim wykonane z piaskowca płaskorzeźby dwóch osób – Franciszki i Antoniego Szymanków. Franciszka Szymanek z Witasików żyła 59 lat, zmarła 29 kwietnia 1921 roku. Na grobie scharakteryzowano ją słowami „była wzorem żon i matek Polek”. Antoni Szymanek żył 83 lata, zmarł 16 listopada 1931 roku. Na grobie scharakteryzowano go słowami „cześć pracy skromnego człowieka”. W grobie spoczywa także Maria Szymanek – żyła 43 lata, zmarła 6 marca 1947 roku. Czwartą osobą pochowaną tam jest Janina Szymanek, żołnierz Armii Krajowej, sanitariuszka oddziału Burzy – Karlińskiego, żyła 95 lat, zmarła 24 kwietnia 1921 roku.

Maj 2023 r., fot. Paweł Dudek

Maj 2023 r., fot. Paweł Dudek

Obok grobu tych czterech osób znajduje się grób Piotra Szymanka. Warto teraz przedstawić powiązania rodzinne wszystkich wymienionych osób. Franciszka i Antoni byli małżeństwem. Ich synem był Piotr. Żona Piotra to Maria. Mieli oni m.in. córkę Janinę. O Piotrze Szymanku, wojewodzie łódzkim oraz pośle na sejm pisałem tutaj.

Maj 2023 r., fot. Paweł Dudek

 


401 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj