Nieczynny młyn w Rzejowicach

W Rzejowicach, przy głównej drodze prowadzącej z Radomska do Przedborza znajduje się charakterystyczny budynek dawnego młyna. Od lat 70. jest on nieczynny.

Z informacji, które znalazłem w „Katalogu zabytków budownictwa przemysłowego” tom IV, zeszyt 2, powiat Radomsko z 1969 roku dowiedziałem się, że w 1918 roku młyn ten był usytuowany w środku Rzejowic, a obok znajdował się wiatrak, po którym nie ma już śladów (zbudowany w ok. 1900 roku, stał tam do 1929 roku, spalił się). Młyn był wówczas budynkiem drewnianym, miał jedno piętro z poddaszem, a dach był dwuspadowy i pokryty papą. Budynek został podwyższony w 1924 roku. Pierwotnie młyn miał w swoim wyposażeniu dwie pary kamieni francuskich, żubrownik starego typu, perlak oraz jagielnik. W 1920 roku wprowadzono dwie pary walców w miejsce kamieni oraz zamontowano urządzenia czyszczące nowego typu. Od 1936 roku młyn miał cztery pary walców. W 1948 roku, już po przejęciu we własność państwa, młyn zelektryfikowano.

W latach 70. zaprzestano korzystania z młyna. Dziś jest znów własnością prywatną. Warto spojrzeć na poniższą starą fotografię młyna. Nie wiem, w którym roku ją wykonano, ale na pewno nie później niż w 1969, gdyż pochodzi ona ze wspomnianego wcześniej „Katalogu zabytków budownictwa przemysłowego”. Na zdjęciu widać, że część ścian na piętrze budynku jest jeszcze drewnianych. Uwagę zwraca też inny kształt dachu nad podjazdem.

Na koniec wspomnę jeszcze, że opisywany tutaj młyn nie był jedynym takim obiektem w Rzejowicach. Kiedyś istniał także inny, z dłuższą, bo ponad 300-letnią tradycją. Co ciekawe, w 1969 roku, kiedy tworzono „Katalog…” podobno nadal działał…

1790 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj