O tym jak w 1976 roku do Radomska włączono Folwarki, Zakrzówek i inne tereny

W rozporządzeniu Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 29 grudnia 1976 roku znajduje się informacja o terenach, które zostały włączone do miasta Radomska. Radomsko znacznie się wówczas powiększyło. Do miasta włączono obszary sołectw Folwarki i Zakrzówek, część sołectwa Bogwidzowy, część sołectwa Kietlin (wieś Elżbietów) oraz część sołectwa Stobiecko Miejskie. Warto podkreślić, że prawo to zaczęło obowiązywać później niż data rozporządzenia – w dniu 1 lutego 1977 roku. Poniżej znajdują się zdjęcia treści tego rozporządzenia, w których znajdują się szczegóły. Ze względu na zawiłość tego aktu prawnego, opublikowałem go w całości.

Na blogu znajduje się też Uchwała nr XII/72/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim z 20 czerwca 1986 roku w sprawie włączenia do Radomska m.in. wsi Bartodzieje, Bogwidzowy oraz Sucha Wieś.

674 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj