O tym jak w 1986 roku Radomsko się powiększyło

Otrzymałem do Czytelniczki skan Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim. Dokument ten jednoznacznie stwierdza kiedy dzisiejsze dzielnice Radomska weszły w obszar administracyjny miasta. Dotyczy to następujących wsi: Bartodzieje Bankowe, Bartodzieje Podleśne, Bartodzieje Włościańskie, Bogwidzowy, Sucha Wieś, Wymysłówek, część obszaru wsi Saniki o powierzchni 320 ha, Stobiecko Miejskie. Uchwała ta ma datę 20 czerwca 1986 roku. Formalnie dokument wszedł w życie 17 lipca 1986 roku, a więc prawie miesiąc później, ale z perspektywy historycznych zmian nie jest to aż tak bardzo istotne. W wielu publikacjach spotyka się bowiem informację jakoby niektóre z tych wsi weszły w skład Radomska już w latach 70. XX wieku.

Poniższy tekst uchwały pochodzi z „Monitora Polskiego”, nr 20 z 1986 roku.

Warto także zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 29 grudnia 1976 roku, na podstawie którego do Radomska włączono m.in. Zakrzówek oraz Folwarki.

1850 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj