Ryszard Bonisławski – „Na szlaku autora Chłopów”

Krótka, ale treściwa książeczka związana z analizą miejsc, w których żył, z którymi był związany i które odwiedzał Władysław Stanisław Reymont, autor „Chłopów”, a przede wszystkim noblista. W późniejszych latach ukazało się co najmniej kilka podobnych wydawnictw, ale to nadal stanowi dobre źródło podstawowych informacji.

Listopad 2021 r., fot. Paweł Dudek

Autor opracowania ograniczył się, jak sam napisał, do szlaku wędrówki przebiegającej przez województwa częstochowskie, piotrkowskie, skierniewickie, łódzkie i sieradzkie. Chodzi oczywiście o dawny podział administracyjny, obowiązujący między 1975 a 1999 rokiem. Sama książeczka nie ma danych wydawniczych, ale pochodzi zapewne z co najmniej 1981 roku (w bibliografii jedna z pozycji jest z tego roku) i jest to kolejne jej wydanie, pierwsze było w 1973 r. Nas najbardziej interesują wątki związane z powiatem radomszczańskim. Wspomniane są tam Gidle oraz Kobiele Wielkie. Każdy opis zaczyna się od historii miejscowości, a w przypadku Gidel to ten opis przeważa. Na samym jego końcu znajduje się informacja, że w Gidlach mieszkał dziadek pisarza Walenty Rejment vel Bancerek oraz ojciec Józef. Z kolei przyszły pisarz chciał nawet wstąpić do zakonu dominikanów, którzy posiadają w Gidlach klasztor. Wątkowi związanemu z Kobielami Wielkimi poświęcono więcej miejsca. W tym fragmencie znajduje się opis domu, w którym mieszkali Rejmentowie, a także wyciąg z księgi parafialnej informującej o narodzinach Stanisława Władysława (kolejność imion jak najbardziej prawidłowa). Jest też informacja, że domu już nie ma (a w jego miejscu znajduje się tablica), a ponadto w środku wsi jest też pomnik z 1966 roku. Póki co zagadką dla mnie jest informacja, że miejscowa szkoła została zbudowana częściowo dzięki dotacji Reymonta.

W dalszej części opisane są miejscowości poza powiatem radomszczańskim. To w sumie ciekawy pomysł na wycieczkę po całym województwie! Na końcu znalazłem jeszcze ciekawe informacje dla turysty, który zdecydowałby się na taką wycieczkę. Jest tam wykaz bazy gastronomicznej. Oczywiście jest on nieaktualny, ale interesujące dla mnie jest to, że wspomniane są tam m.in. nieistniejące już dwie gospody. W Gidlach znajdowała się gospoda „Jarzębinka” i była ona kategorii III, a w Kobielach Wielkich – „Kobielanka”, tej samej kategorii. Ktoś może wie gdzie znajdowały się te obiekty?

Ryszard Bonisławski
Na szlaku autora „Chłopów”
Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Informacji Sportowej i Turystycznej w Łodzi
stron 16
brak informacji o roku wydania

507 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj