Upamiętnienie bitwy pod Majkowicami

Z dala od głównych dróg, pod lasem za miejscowością Majkowice znajduje się pomnik upamiętniający bitwę pod Majkowicami z 8 lipca 1945 roku.

Czerwiec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Pomnik ma formę obrobionego głazu z tablicą. Całość znajduje się na dwustopniowym podeście. Na tablicy napisano:

PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY Z ODDZIAŁU
PPOR. STANISŁAWA KARLIŃSKIEGO PS. „BURZA”, „MIECZ”,
KTÓRZY 8 LIPCA 1945 R.
NA POLACH WSI MAJKOWICE
PODJĘLI WALKĘ Z GRUPĄ OPERACYJNĄ NKWD-UB
TRACĄC W NIEJ KILKUNASTU TOWARZYSZY BRONI.

W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
SPOŁECZEŃSTWO GMINY RĘCZNO

2018

Czerwiec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Odsłonięcie pomnika nastąpiło 8 lipca 2018 roku, w 73 rocznicę bitwy. Uroczystość tę zorganizował Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz gmina Ręczno. Podczas uroczystości wystąpiła orkiestra dęta z OSP Ręczno. Tablica została sfinansowana przez Oddział IPN w Łodzi w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Obok pomnika znajduje się wysoki metalowy krzyż ogrodzony płotkiem.

Czerwiec 2021 r., fot. Paweł Dudek

692 razy oglądano od początku 4 razy oglądano dzisiaj