Obelisk upamiętniający bitwę pod Ewiną

Bitwa pod Ewiną miała miejsce 12 września 1944 roku. O wydarzeniu tym pisałem w tym wpisie. Na miejscu bitwy wzniesiono w 1964 roku wysoki, dwuramienny obelisk.

obelisk_ewina_1

Na głównej ścianie obelisku znajdują się następujące słowa:

PARTYZANTOM 3 BRYGADY AL
IMIENIA GENERAŁA JÓZEFA BEMA
UCZESTNIKOM WALK POD EWINĄ
W XX ROCZNICĘ BITWY
SPOŁECZEŃSTWO ZIEMI ŁÓDZKIEJ

obelisk_ewina_2

Z kolei na jednym z wysokich ramion napisano:

CHWAŁA
BOJOWNIKOM
O WOLNOŚĆ
I DEMOKRACJĘ

ewina_pomnik_napis_na_dlugim_ramieniu

obelisk_ewina_3

Co roku, w pierwszy lub drugi weekend września odbywają się tam uroczystości upamiętniające bitwę. Kiedyś te obchody miały nawet państwowy charakter. W Ewinie znajdują się jeszcze dwa obiekty upamiętniające bitwę. Są to mogiły poległych oraz mosiężna tablica na budynku, gdzie mieścił się sztab.

obelisk_ewina_4

obelisk_ewina_5

1626 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj