Mogiły partyzantów poległych w bitwie pod Ewiną

W miejscowości Ewina oraz w jej okolicach 12 września 1944 roku miała miejsce bitwa, o której pisałem w tym wpisie. W 1948 roku, w czwartą rocznicę bitwy, odsłonięto tam obelisk. Obok niego znajdują się dwie mogiły oraz drewniany krzyż.

mogily_bitwa_pod_ewina_1

mogily_bitwa_pod_ewina_2

mogily_bitwa_pod_ewina_3

mogily_bitwa_pod_ewina_4

Oto treść napisów z obelisku:

BOHATEROM III BRYGADY
ARMII LUDOWEJ IM. GEN BEMA
POLEGŁYM W WALCE
Z FASZYSTOWSKIM NAJEŹDŹCĄ
W DNIU 13 IX 1944 R.
SPOŁECZEŃSTWO ZIEMI
RADOMSZCZAŃSKIEJ
W CZWARTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI
EWINA, DN. 13 VI 1948 R.

mogily_bitwa_pod_ewina_5

Trzeba od razu zaznaczyć, że na nagrobku znajduje się błąd. Bitwa miała miejsce 12, a nie 13 września 1944 roku. Zastanawiam się także, czy data odsłonięcia pomnika (13 czerwca 1948 roku) jest poprawna, być może chodziło o wrzesień (IX), a nie czerwiec (VI).

boj_armii_ludowej_pod_ewina_s-35Uroczyste odsłonięcie tablicy nagrobkowej poległych podczas bitwy pod Ewiną. Tablicę odsłonięto w czwartą rocznicę bitwy. Od góry po lewej stronie stoją: Aleksander Burski, Czesław Kubik, Jan Guz. Po prawej od góry: Bolesław Hanicz-Boruta, Ryszard Nazarewicz, Roman Zbroja, Mieczysław Janiszewski. Zdjęcie pochodzi z: R. Nazarewicz, „Bój Armii Ludowej pod Ewiną”, s. 35.

boj_armii_ludowej_pod_ewina_s-37Przed mogiłą poległych partyzantów. Stoją od prawej: Władysław Loczyński, Michał Zaworotny (zasłonięty), Jerzy Stelak, Mieczysław Moczar, Marian Janic, Ryszard Nazarewicz, Aleksander Burski. Drugi z lewej – Zygmunt Wrona. Zdjęcie pochodzi z: R. Nazarewicz, „Bój Armii Ludowej pod Ewiną”, s. 37.

W miejscowości Ewina znajdują się także dwie inne pamiątki związane z bitwą. Chodzi o pamiątkową tablicę, znajdującą się na budynku naprzeciwko mogił (tutaj jest artykuł), a także obelisk, znajdujący się po drugiej stronie wsi (tutaj znajduje się artykuł).

2214 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj