Parafia Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Gidlach

Ta rzymskokatolicka parafia obejmuje trzy kościoły znajdujące się na terenie Gidel. To właśnie one tworzą historię parafii:
pokartuzki kościół parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gidlach (ul. Kartuzka 97 w Gidlach, siedziba parafii)
– klasztor Dominikanów
– modrzewiowy kościół Św. Marii Magdaleny.

Na ścianie kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej znalazłem tablicę informacyjną z historią parafii. Poniżej przytaczam całą treść z tej tablicy.

Parafia Gidle sięga swymi początkami do okresu, w którym chrześcijaństwo zaczęło się dopiero rozwijać na ziemiach polskich. Istniała tu placówka duszpasterska w połowie XII w. Parafia wspominana jest w dokumencie z 1398 r., a jej opis w aktach wizytacji Prymasa Jana Łaskiego z 1521 r. Pierwotny kościół drewniany istniał już prawdopodobnie w drugiej połowie XII w., jak o tym świadczyłby napis na belce nad wejściem do drewnianego kościółka św. Marii Magdaleny: 1173.  Przebudowany był on w XV i XVI w. a w latach 1756-1759 poddany gruntowym remontom dzięki staraniom ówczesnego proboszcza Ks. Piotra Przedborskiego, który wybudował chór i wzmocnił ściany. Kiedy w 1884 r. staraniem Ks. Wincentego Kochanowicza parafia została przeniesiona do pokartuzkiego kościoła zbudowanego na miejscu świątyni ufundowanej w 1645 r. przez dziedziczkę Zuzannę Oleską, kościółek św. Marii Magdaleny został zaniedbany. Odrestaurowany w 1921 r. służy obecnie obok monumentalnego pokartuzkiego kościoła p.w. Matki Boskiej Bolesnej jako drugi obiekt sakralny. Na terenie parafii istnieje także wybudowany w 1640 r. klasztor OO. Dominikanów z cudowną figurką Matki Boskiej. Obok sprowadzonych do Gidel w 1616 r. OO. Dominikanów, na terenie parafii znajdowali się także OO. Kartuzi sprowadzeni przez Zuzannę z Porębińskich Oleską. Po kasacie ich zakonu w Królestwie w 1819 r. ostatni członek zakonu O. Adam Grabowski zmarł w Gidlach w 1839 r. W 1613 r. wydzielono z terenu parafii nową parafię Pławno, a w 1957 r. parafię Ciężkowice. Do parafii należą wioski: Borowa, Chrostowa, Górka, Huby Kotfińskie, Kolonia Wojnowice, Kotfin, Niesulów, Ojrzeń, Ruda, Skrzypiec, Stęszów, Włynice, Wojnowice. Uroczystości odpustowe w parafii obchodzone są: 22 lipca – św. Marii Magdaleny (kościółek przy ulicy Częstochowskiej) oraz 15 września – Matki Boskiej Bolesnej (kościół pokartuzki). W XX wieku życiem duszpasterskim kierowali: Ks. T. Sobiepanek, Ks. A. Jędrychowski, Ks. A. Buchowski, ks. Kanonik F. Maciaszek, Ks. Z. Lipa, Ks. J. Kubica, Ks. A. Borek, Ks. M. Minor, Ks. F. Zbieszczyk, Ks. H. Antkiewicz, Ks. A. Mrozowski, Ks. S. Wróblewski, Ks. Prałat Marian Dumała. Od 1 października 2002 r. parafią kieruje Ks. Czesław Kieras. W obu kościołach parafialnych prowadzone są liczne prace remontowe i konserwatorskie.

Warto także zapoznać się z tekstem poświęconym zakonowi Kartuzów, który kiedyś służył w Gidlach.

parafia_gidleBrama prowadząca do kościoła parafialnego. Zdjęcie z czerwca 2016 roku.

Parafia należy do Dekanatu Gidle archidiecezji częstochowskiej. Parafię tworzą księża archidiecezjalni.

4269 razy oglądano od początku 4 razy oglądano dzisiaj