Droga między Kruszyną a Wielgomłynami. Miejsce wypadku śmigłowca w 2001 roku

Przy drodze prowadzącej z Kruszyny do Wielgomłyn, po lewej stronie znajduje się pamiątkowy krzyż. Jest to miejsce wypadku śmigłowca. Maj 2021 r., fot. Paweł Dudek Ok. godz. 10 rano w dniu 15 lutego 2001 roku helikopter Robinson R-22, niewielka, mogąca pomieścić dwie osoby maszyna produkcji amerykańskiej spadła pomiędzy Kruszyną a Wielgomłynami. …

Grób rodziny Suchenich na cmentarzu w Gidlach

Na cmentarzu parafialnym w Gidlach znajduje się grób rodziny Suchenich, znanych przede wszystkim z produkcji pługów, którą zapoczątkował Józef Sucheni. Kwiecień 2021 r., fot. Paweł Dudek Grób ma ciekawą postać. Na płaskiej prostokątnej płycie jest informacja „GRÓB RODZINY SUCHENICH”, a za tą płytą konstrukcja składająca się z kamienia, ornamentowych tabliczek …

Nagrobek Tekli z Rutkowskich Szusterskiej na cmentarzu w Niedośpielinie

Na cmentarzu w Niedośpielinie znajduje się nagrobek Tekli z Rutkowskich Szusterskiej. Zlokalizować go dość łatwo. Wchodząc na cmentarz głównym wejściem należy iść cały czas alejką prosto. Gró ten znajduje się na skrzyżowaniu alejek, naprzeciw kaplicy Malewskich – największego obiektu na cmentarzu. Maj 2021 r., fot. Paweł Dudek Nagrobek ma formę …

Gdzie była ulica Bartodziejska?

Jak zapewne Czytelnicy wiedzą, mam opracowane zestawienie dotyczące zmian nazw ulic w Radomsku na przestrzeni wieków. Zestawienie nie jest kompletne, od czasu do czasu natrafiam na wzmianki dotyczące zmian nazewnictwa ulic i wtedy uaktualniam artykuł. Zwykle nie ma w tym nic zaskakującego, ale ostatnim razem spotkałem się z nazwą, której …

Murowany nagrobek Ignacego Kozłowskiego i Anny z Szusterskich Kozłowskiej na cmentarzu w Niedośpielinie

Na cmentarzu parafialnym w Niedośpielinie znajduje się okazały murowany nagrobek. Spoczywają tam Ignacy Kozłowski oraz Anna z Szusterskich Kozłowska. Maj 2021 r., fot. Paweł Dudek Pomnik ten zdecydowanie wyróżnia na tle innych, znajdujących się w pobliżu. Ma strzelistą formę nawiązującą do stylu neogotyckiego. I to by się zgadzało, bo powstał …

Stary kamieniołom w Hucisku gm. Gomunice

Niewielka miejscowość Hucisko leży na wschód od Gomunic przy drodze do Gorzędowa. Na północ od Huciska znajduje się niewysokie wzgórze, obecnie mocno zarośnięte krzewami i lasem. Prowadzi przez nie polna droga, wychodząca z centrum w miejscu, gdzie ulica ma charakterystyczny kształt V. Jeśli pojechać tą drogą niebawem okaże się, że …

Głaz z tablicą na pamiątkę sądów grodzkich, które odbywały się w Dobryszycach

Przed kościołem parafialnym w Dobryszycach znajduje się głaz z tablicą pamiątkową dotyczącą sądów grodzkich, które miały tam miejsce w późnym średniowieczu. Na tablicy znajduje się następująca informacja: Na pamiątkę odbywających się w latach 1397-1415 Sądów Grodzkich w Dobryszycach, z okazji 660-lecia Dobryszyc – mieszkańcy A.D. 2007 Maj 2021 r., fot. …

Dawny cmentarz ewangelicki w Przybyszowie

W Przybyszowie (gmina Kobiele Wielkie) znajdują się pozostałości cmentarza ewangelickiego. W miejscowości tej mieszkało niegdyś wielu osadników pochodzących z Zachodniej Europy, głównie z kręgu kulturowego dzisiejszych Niemiec i Holandii. Przybyli oni na początku XIX wieku w nasze rejony, aby zajmować się rolnictwem. Byli oni ewangelikami i ich stałe osiedlenie się …

Figura Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przed kościołem w Dobryszycach

Przed kościołem w Dobryszycach znajduje się figura Maryi Panny Królowej Polski. Maj 2021 r., fot. Paweł Dudek Figura ta znajduje się na postumencie o podstawie prostokąta. Na frontowej ścianie tegoż postumentu jest napis: „KRÓLOWO POLSKI / MÓDL SIĘ ZA NAMI”. Nieco niżej jest też informacja mówiąca zapewne o fundatorach lub …

Dobryszyce. Obelisk postawiony w 10 rocznicę odzyskania niepodległości

Na placu przed kościołem parafialnym w Dobryszycach znajduje się obelisk postawiony w 10 rocznicę odzyskania niepodległości. Maj 2021 r., fot. Paweł Dudek Obelisk ten wykonany jest z dużych kamieni, ma strzelistą formę czterościennego słupa. Na jego szczycie znajduje się figura białego orła z koroną. Na frontowej ściance słupa jest następująca …

Figura Maryi przed kościołem w Niedośpielinie

Przed kościołem w Niedośpielinie znajduje się figura Maryi. Stoi ona na postumencie na planie prostokąta, zbudowany jest on z dużych kamieni. Na frontowej ściance jest napis informujący o dacie powstania tego pomnika – 1969 roku. Rozłożone ręce Maryi wyciągnięte są z miłosierdziem w kierunku osób, które pod tą figurą staną. …

Grób Andrzeja Pełki w Niedośpielinie

W Niedośpielinie, na miejscowym cmentarzu parafialnym znajduje się grób Andrzeja Pełki, 19-letniego górnika, który zginął w wyniku pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach. Grób ten znajduje się przy alejce prowadzącej od kaplicy Malewskich w kierunku północnym (pod górkę), po prawej stronie. Andrzej Pełka w dniu 16 grudnia 1981 roku został lekko …

Dąb Pamięci poświęcony porucznikowi Stefanowi Bernardowi Zagórowiczowi

Na placu przed Miejską Biblioteką Publiczną znajduje się tzw. Dąb Pamięci – drzewo posadzone w celu upamiętnienia porucznika Stefana Bernarda Zagórowicza. Oprócz drzewa jest tam też tablica pamiątkowa. Na pierwszym planie po lewej dąb, a na ścianie po prawej widać tablicę. Maj 2021 r., fot. Paweł Dudek Na tablicy tej …

Pozostałości po cmentarzu epidemicznym przy ul. Jałowcowej w Radomsku

Ulica Jałowcowa jest ulicą graniczną miasta Radomska od strony południowo-zachodniej. To właśnie w tamtych okolicach znajdował się kiedyś cmentarz epidemiczny. Maj 2021 r., fot. Paweł Dudek Pozostało po tej nekropolii niewiele – zaledwie jeden metalowy krzyż pośród drzew. Od okolicznych mieszkańców dowiedziałem się, że krzyż ten został jakiś czas temu …

Dwa wielkie i stare dęby naprzeciw dworu w miejscowości Odrowąż

Naprzeciw posiadłości dworskiej w miejscowości Odrowąż (gmina Wielgomłyny), na placu za przystankiem autobusowym znajdują się dwa okazałe i bardzo stare dęby. Maj 2021 r., fot. Paweł Dudek Są one naprawdę imponujące. Na obydwóch jest tabliczka z oznaczeniem pomnika przyrody. Jedno z tych drzew u podstawy jest puste w środku. Pamiętam, …