Kamieńsk. Tablica pamiątkowa na 90 rocznicę odzyskania niepodległości

Na budynku urzędu miasta i gminy Kamieńsk przy ul. Wieluńskiej znajduje się tablica upamiętniająca 90 rocznicę odzyskania niepodległości. Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek Na tablicy tej znajduje się następująca informacja: W 90. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, DZIĘKUJĄC BOGU, W HOŁDZIE BOHATEROM Z NACZELNYM WODZEM JÓZEFEM PIŁSUDSKIM KAMIEŃSK 11.11.2008 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ …

Gidle. Pomnik upamiętniający 70 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

W Gidlach, tuż obok strażnicy OSP znajduje się pomnik upamiętniający 70 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Na pionowej płycie znajduje się wizerunek orła w koronie, daty roczne 1918 i 1988 oraz informacja, że to 70 rocznica odzyskania niepodległości. Obok znajduje się cokół, w jego górnej części od frontu jest umieszczona …

Tablice pamiątkowe na ośrodku zdrowia w Gidlach

Na budynku ośrodka zdrowia w Gidlach znajdują się trzy tablice pamiątkowe. Poniżej przytaczam ich treść. Kwiecień 2021 r., fot. Paweł Dudek Tablica na samej górze zawiera łacińską sentencję: SERVITUDO PRO HUMANITATIS SANITATE Poniżej, na kolejnej tablicy zapisano informacje o okolicznościach budowy ośrodka zdrowia. POMNIK NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZDROWIA WYBUDOWANO W …

Tablica poświęcona Tadeuszowi Różewiczowi (Miejski Dom Kultury w Radomsku)

Przy wejściu na otwarte patio Miejskiego Domu Kultury znajduje się tablica poświęcona Tadeuszowi Różewiczowi. Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek Centralną część tablicy zajmuje płaskorzeźba z wizerunkiem Tadeusza Różewicza. W górnej części znajduje się cytat: „Najlepiej widzę kiedy zamknę oczy”. Na dole znajduje się napis: TADEUSZ RÓŻEWICZ UR. 9 X …

Dwie tablice ufundowane przez Związek Sybiraków (na ścianie kościoła Św. Lamberta)

Na zewnętrznej ścianie kościoła Św. Lamberta znajdują się dwie tablice ufundowane przez Związek Sybiraków.  Tablice te umieszczone są obok bocznego wejścia do kościoła. Na tablicy z lewej strony umieszczony jest znak Związku Sybiraków oraz następujące informacje: „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie” (A. Mickiewicz) …Z …

Radomsko. Obelisk upamiętniający 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W centrum Radomska, naprzeciwko parku znajduje się obelisk upamiętniający 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jak łatwo obliczyć, został on tam postawiony w 1991 roku. Obelisk ma formę dużego głazu, na szczycie którego umieszczono figurę orła. Na głazie przymocowane są litery tworzące napis: „3 MAJA”. Nieco niżej jest tabliczka z …

Kamieńsk. Tablica pamiątkowa poświęcona Janowi Nowakowi

Na obrzeżach Kamieńska, na ścianie budynku, który zdaje się być dawną strażnicą OSP znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Janowi Nowakowi. Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek Na tablicy tej jest następująca informacja: JAN NOWAK UR. 8 · 04 · 1940 ZM. 24 · 02 · 1987 …

Tablica upamiętniająca Dom Uzdrowieńców funkcjonujący w Gomunicach

W Gomunicach, w latach 1915-1917, a więc w czasie pierwszej wojny światowej funkcjonował Dom Uzdrowieńców (czasem zwany Domem Rekonwalescentów). Znajdował się on w jednej z hal fabrycznych Fabryki Mebli Giętych Wojciechów. Było to miejsce, w którym żołnierze Legionów Polskich odbywali rekonwalescencję. Szacuje się, że mogło się tam leczyć nawet 19 …

Tablica poświęcona Legionistom na murze kościoła w Gomunicach

Na zewnętrznej ścianie kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Gomunicach, na lewo od głównego wejścia znajduje się tablica pamiątkowa. Jest ona poświęcona żołnierzom Legionów Polskich, kapitanowi Janowi Łuczyńskiemu oraz o. Kapelanowi Kosmie Lenczowskiemu. Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek Na tablicy, pod wizerunkiem orzełka legionowego znajduje się następująca …

Kapliczka upamiętniająca dwie ofiary Auschwitz-Birkenau (ul. Sucharskiego w Radomsku)

Przy ulicy Sucharskiego, przed posesją nr 144 znajduje się kapliczka z cegły. Upamiętnia ona dwie ofiary z czasów drugiej wojny światowej, które zginęły w Niemieckim Nazistowskim Obozie Koncentracyjnym i Zagłady Auschwitz-Birkenau. Kapliczka ma jedno okienko, w środku znajduje się figura Maryi w otoczeniu kwiatów. Kapliczka zwieńczona jest metalowym, ozdobnym krzyżem. …

Cygańskie groby między Kocierzowami, Gertrudowem i Wąglinem

O miejscu tym oraz historii z nim związanej dowiedziałem się już dość dawno. Kiedyś nawet byłem w okolicy Gertrudowa i próbowałem z drogi wypatrzeć gdzie znajdują się groby Cyganów zamordowanych w czasie drugiej wojny światowej. Dotarcie tam jednak okazało się bardziej skomplikowane. W związku z tym, gdy nadeszła wiosna 2021 …

Grób polskiego żołnierza poległego we wrześniu 1939 roku koło Pytowic

Zdjęcie tego grobu widziałem już kilka razy. Nigdy jednak nie udało mi się ustalić jego lokalizacji. Dopiero jeden z moich znajomych, który był tam osobiście, wytłumaczył mi gdzie to miejsce się znajduje. Przy najbliższej okazji postanowiłem więc tam pojechać. Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek Od razu więc postaram się …

Dwie tablice informacyjne poświęcone historii radomszczańskiego getta

Przy ul. Joselewicza, tuż przed wejściem na skwer Fajta oraz Kakusińskiego znajdują się dwie tablice informacyjne poświęcone historii radomszczańskiego getta żydowskiego, które funkcjonowało w czasie drugiej wojny światowej. Na tablicach znajduje się krótka historia getta, zdjęcia, a także plan. Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek Miejsce to nie jest przypadkowe. …

Tablica upamiętniająca 90-lecie radomszczańskiego harcerstwa

Na ścianie budynku ratusza od strony placu 3-go Maja znajduje się tablica upamiętniająca 90. rocznicę powstania harcerstwa w Radomsku. Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek Radomszczańskie harcerstwo powstało w 1915 roku. O tych okolicznościach pisałem w tym wpisie. W 2005 roku hucznie obchodzono 90-lecie tego wydarzenia, stąd już nieco wcześniej …

Epitafium poświęcone Kazimierzowi Soczołowskiemu na dziedzińcu klasztoru Franciszkanów

Na jednej ze ścian na dziedzińcu klasztoru Franciszkanów znajduje się tablica epitafialna poświęcona Kazimierzowi Soczołowskiemu. Tablica ta nie wszystkim rzuca się w oczy, bo znajduje się w rogu, gdzie stykają się dwie ściany wewnętrznych zabudowań. Podchodząc bliżej można się zapoznać z krótką, ale treściwą informacją o osobie, której jest poświęcona. …